africanah.org

Arena for Contemporary African, African-American and Caribbean Art

Hamid El Kanbouhi

HamidAmsterdam Museum

De directie en medewerkers van CBK Zuidoost en het Amsterdam Museum nodigen u
van harte uit voor de onthulling van een nieuw werk van

Hamid El Kanbouhi

op donderdag 22 mei om 16.30 op de meisjesbinnenplaats van het Amsterdam Museum.

‘Hoe ziet religie eruit als het een mens zou zijn?’ Deze vraag is het uitgangspunt in het nieuwste werk van Hamid El Kanbouhi (Larache, Marokko,1976) dat hij in opdracht van CBK Zuidoost en het Amsterdam Museum maakte. Zijn bijna vier meter hoge beeld is in Marokko voorbereid en wordt vanaf 19 mei op de meisjesbinnenplaats opgebouwd. El Kanbouhi beoogt met het samengestelde beeld de complexiteit van religie weer te geven.

Aanleiding voor het site specific beeld van Hamid El Kanbouhi is de samenwerking tussen het CBK Zuidoost en het Amsterdam Museum, die in 2013 is gestart. Beide instellingen willen met deze samenwerking (toekomstig) Amsterdams erfgoed presenteren in de vorm van actuele kunst met een interculturele invalshoek.

In het CBK Zuidoost is daarnaast tot en met 28 juni 2014 de tentoonstelling ‘Bezield’ te zien, waarin zeven kunstenaars werk tonen over religie, rituelen en dood. Onder andere Koštana Banović, Remy Jungerman en Hamid El Kanbouhi reflecteren met hun werk op deze onderwerpen.

De tentoonstelling ‘Bezield’ en het beeld van El Kanbouhi op de binnenplaats van het Amsterdam Museum zijn tevens onderdeel van ‘De Gelovige Stad’, een online platform omtrent religie en geloofsbeleving in Amsterdam (www.degelovigestad.nl). Het beeld van El Kanbouhi wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en is tot 31 augustus 2014 te zien op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.
Amsterdam Museum
Sint Luciënsteeg 27
Amsterdam
amsterdammuseum.nl

CBK Zuidoost
Anton de Komplein 120
Amsterdam
cbkzuidoost.nl