africanah.org

Arena for Contemporary African, African-American and Caribbean Art

Author: Ingrid Braam

text: email

HEDENDAAGSE SURINAAMSE KUNST IN NEDERLAND

Kapitani 1, 2009-2013

Zijn Surinaamse kunstenaars na ‘Twintig Jaar Beeldende Kunst in Suriname. 1975-1995’, de overzichtstentoonstelling in 1996 in het Amsterdamse Stedelijk Museum zichtbaarder geworden? Waar verschijnt hun kunst? Binnen welke (etnische?) context? Hoe belangrijk is deze context voor de profilering, zichtbaarheid en receptie van de Surinaamse kunst, voor de beeldvorming erover en voor de manier waarop het werk wordt begrepen? Hoe is het nu gesteld met de positie van Surinaamse kunst(enaars) binnen de Nederlandse kunstwereld?

Ingrid Braam waagt zich aan een antwoord.

Read more »